Hur du blåser upp din packraft

1 läs min

Hur du blåser upp din packraft

  1. Öppna tvåvägsventilen och koppla in påsen.
  2. Öppna luftpåsen och fyll den med luft. Stäng sedan påsen och tryck in luften i skrovet. Ta bort inflationspåsen när du har fyllt på så mycket luft som möjligt med den.
  3. Stäng snabbt tvåvägsventilen och öppna envägsventilen.
  4. Blås direkt in i ventilen med munnen tills du har tillfört tillräckligt med tryck för att göra rören i din båt fasta. Eftersom temperaturen påverkar luften ska du innan du sjösätter din båt temperera den i vattnet och tillsätta luft tills trycket stabiliseras.

How to inflate your packraft

How to inflate your packraft