Garanti

Norseraft-packrafter har en 3-årig garanti, från inköpsdatumet, som täcker defekter i material och utförande. Vi ser efter våra kunder och deras produkter även efter garantitiden löpt ut. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Begränsningar av garantin:

  • Sprutdäck, säten och alla fästpunkter täcks av en 2-årig garanti på material och utförande. Dessa produkter är designade för att vara lätta, på bekostnad av hållbarhet och livslängd vid normal användning.

  • Denna garanti gäller inte normalt slitage, inklusive men inte begränsat till slitage på sömmar, rör och golv. Slitagedelar kan skadas till följd av normal användning, underlåtenhet att underhålla enligt Norserafts rekommendationer och/eller användning i andra förhållanden eller tillämpningar än vad som rekommenderas.

  • Denna garanti gäller inte skador på produkten som orsakats av olycka, felaktig skötsel, missbruk av produkten, bristande överensstämmelse med tillverkarens specifikationer.

  • Denna garanti gäller inte för produkter som har modifierats eller ändrats.

  • Denna garanti gäller inte för skador orsakade av kommersiell användning.

  • TiZip:
    • TiZip-dragkedjan kräver specialvård och underhåll för korrekt användning. Underlåtenhet att hålla din TiZip-dragkedja ordentligt underhållen kommer att ogiltigförklara din TiZip-garanti.
    • TiZip-dragkedjor omfattas av 1 års garanti för defekter i material och utförande, enbart med avseende på montering av dragkedja.