Förvaring, skötsel och underhåll

2 läs min

Förvaring, skötsel och underhåll Packraft

Rengör din packraft: Att tvätta med mild tvål hjälper till att hålla din båt ren och förhindrar spridningen av invasiva arter i vattendrag.

Lufttorka din packraft:Om din båt förvaras våt så kommer TiZip-dragkedjan att skadas samt att en stark lukt som kan vara mycket svår att få bort kan utvecklas. Dessutom kan blöta packrafter sprida invasiva arter. Vi rekommenderar att du hänger din båt på tork efter varje resa, innan den förvaras. Att låta den torka medan den är uppblåst är ett smart alternativ.

Förvara din packraft: Efter att den är ren och torr rekommenderar vi att du förvarar din packraft på en sval och torr plats med bra luftflöde. Att hänga, löst ihoprullad och löst ihopvuken är bra metoder. För att minska UV-åldring, förvara inte din packraft i direkt solljus.

Använd inte “UV-skydd” eller liknande sprayer på dina
packrafter:
 Dessa sprayer skapar en hård yttre beläggning som förhindrar reparationsmaterial och lim från att fastna på packraften. Om du av misstag använder en UV-skyddande spray på din båt så kommer den att slitas bort efter en tids användning.

TiZip – Skötsel och underhåll

Du måste rengöra, torka och smörja din TiZip efter varje
resa, och ofta när du är i fält. Du måste hålla din blixtlåskedja ren och fri från sand, smuts och skräp. Smörjmedlet kommer att dra till sig sand och vi rekommenderar att inte applicera smörjmedel direkt på kedjan. Om din dragkedja behöver rengöras, börja med en liten borste (till exempel en begagnad tandborste) och använd varmvatten och tvål för svårare rengöring.

Det är viktigt att du låter dragkedjan torka innan den stängs. Om den inte torkar kommer dragkedjan att ruttna och spricka. För förvaring över längre tid rekommenderas att du rengör, torkar och stänger blixtlåset.

Ett litet underhållspaket med:

  • En liten rengöringstrasa (10x10cm)
  • Smörjmedel för dragkedja
  • Liten borste

Rekommenderas att använda i fält och hemma.

Hur man använder smörjmedel:

TiZip-dragkedjan ska alltid gå smidigt och lätt. Om din dragkedja är svår att flytta eller känns som den fastnar så behöver den smörjas. Innan du smörjer måste du vara säker på att dragkedjan är ren.

  • Med blixtlåset stängt; applicera ett smörjmedel på trasan och använd trasan för att arbeta in smörjmedlet i den uretanlaminerade utsidan av dragkedjan. Applicera inte smörjmedel på dragkedjans tänder.
  • Fortsätt använda trasan tills hela utsidan av den stängda dragkedjan är belagd.
  • Torka av dragkedjan tills allt överflödigt smörjmedel har tagits bort. Överskott av smörjmedel kan och kommer att dra till sig sand och smuts.
  • Öppna dragkedjan och använd trasan för att lätt smörja in kedjan och tätningskanterna.
  • Applicera en liten mängd smörjmedel på dockningsänden.
  • Öppna och stäng dragkedjan flera gånger. Nu ska den gå smidigt och stängas lätt. Vid behov kan du upprepa stegen ovan.

Syftet är att regelbundet bibehålla ett mycket tunt lager smörjmedel
längs dragkedjans längd så att blixtlåset kan glida fritt.